fabdij logo

fabdij | makerspace

IVEBICA logo

Laser graveren

Bij lasergraveren wordt een laserstraal gebruikt om materiaal te verbranden, of beter gezegd te verdampen, omdat deze lokaal zeer hoge temperaturen veroorzaakt. Dit zorgt ervoor dat je tekeningen in materiaal kan aanbrengen (graveren) maar ook dat je bij genoeg vermogen door het materiaal kan snijden. Daarom wordt zo'n toestel ook wel een lasercutter genoemd. Lasergraveren of -snijden is van nature een 2D-techniek omdat je vlakke vormen uitsnijdt of graveert. Maar door ingenieuze ontwerpen kan je deze 2D-vormen combineren tot 3D- objecten en zo bv. je eigen designlamp creëren.

De ontwerpen moeten in een digitaal vectorformaat gecreëerd zijn om deze te kunnen gebruiken. Hiervoor bestaan verschillende grafische software pakketten zoals Inkscape (gratis) en Adobe Illustrator. 

Het zelfstandig gebruik van de lasercutter is enkel toegestaan na een opleiding. Men mag niet vergeten dat een zeer krachtige, niet zichtbare laserstraal wordt gebruikt in de lasercutter, die bij verkeerd of misbruik van het toestel tot blindheid en brandwonden kan leiden. Tijdens het lasersnijden mag de machine ook nooit onbewaakt achtergelaten worden vanwege mogelijk brandgevaar.

Materialen

Niet alle materialen mogen of kunnen in een lasersnijder gebruikt worden. Daarom zijn enkel onderstaande materialen toegestaan. In geval van andere vragen moet met de makerspace verantwoordelijken bekeken worden of het gebruik toegestaan is. In de fabdij is standaard MDF- plaatmateriaal ter beschikking van +-3mm dikte.

Kan je snijden en/of graveren:

Kan je enkel graveren:

Mag absoluut niet: chloorhoudende materialen

Software

Ontwerpsoftware

Ontwerpen die u wil snijden of lijngraveren moeten steeds in een vectorformaat worden gemaakt zoals svg-, dxf-, ai-formaten. Een gratis softwarepakket met heel veel tutorials online is Inkscape, Dit programma zal ook gebruikt worden tijdens opleidingen omtrent lasersnijden in de fabdij. Creatievelingen die een Adobe Illustratorpakket hebben of hiermee bekend zijn, kunnen dat natuurlijk gebruiken om ontwerpen te maken. Inkscape software staat geïnstalleerd op de computer die de lasercutter bediend. Best maak je je ontwerpen op je persoonlijke pc, zodat je ze eventueel enkel wat moet aanpassen of converteren op de lasercuttercomputer. Deze is meestal bezet voor het snijden zelf.

Lasersnijsoftware

De sturing van de lasercutter gebeurt met het Lightburn softwarepakket. Deze software laat toe om vectortekeningen in te laden en deze klaar te maken voor het lasersnij - of           -graveerproces.  Met de software kan je ook basisontwerpen maken en simpele vormen, tekst en foto's toevoegen. Van deze software is na een 30 dagen testperiode enkel een betalende versie ter beschikking. Voor iemand die veel gebruik maakt van de lasercutter kan het interessant zijn om een licentie aan te kopen. Op deze manier kan je je ontwerpen thuis voorbereiden en verlies je geen tijd aan de lasercutter zelf.

Nieuwe lasercutter - coming soon!

De nieuwe lasercutter van de fabdij is op komst: de Fusionmaker 12 van Epilog. Deze gaat sneller en verfijnder werken dan de huidige lasercutter, en we gaan er meer materialen mee kunnen snijden! De nieuwe lasercutter wordt verwacht midden februari, stay tuned for meer details! 

Nuttige referenties